Bezpłatna wycena

Ocieplanie fundamentów

Najważniejszą zasadą prawidłowego ocieplenia jest otoczenie całego budynku ciągłą warstwą izolacji, aby wyeliminować mostki cieplne.

Ściany i płyty fundamentowe oraz podłogi na grunciepowinno się zawsze ocieplać. W czasie długotrwałych mrozów grunt zachowuje temperaturę dodatnią tylko poniżej strefy przemarzania, czyli od 80 do 140 cm pod powierzchnią gruntu (w zależności od rejonu Polski). Jeśli fundament jest nieocieplony, ciepło z wnętrza jest wprawdzie zatrzymywane przez izolację na ścianach zewnętrznych oraz pod podłogą na gruncie, jednak migruje wzdłuż konstrukcji ściany, a następnie przez mur fundamentowy i ucieka do gruntu. Prawidłowe ocieplenie fundamentu łączące się z ociepleniem ściany skutecznie przeciwdziała tej ucieczce ciepła. Izolacja powinna być tak dobrana, by współczynnik przenikania ciepła U w miejscu połączenia podłogi na gruncie ze ścianą fundamentową wynosił maksimum 0,25 W/(m2K).0,021-0,024 W/(mK)
Pianka zamkniętokomórkowa posiada współczynnik przenikania ciepła 0,021-0,024 W/(mK) i jest najskuteczniejszym bezspoinowym systemem hydroizolacji oraz izolacji termicznej.

Ocieplenie fundamentów